זיכויים והצלחות

 

20.9.22- שיקולי השיקום גוברים!

 

בית משפט השלום בנתניה מקבל את עמדת ההגנה וגוזר על הנאשם אשר הורשע בשני כתבי אישום, האחד באיומים על גרושתו והטרדתה ובשני איומים על רופא בקופת חולים, עונש של מאסר על תנאי, שעות לתועלת הציבור והתחייבות כספית.

יצויין כי הנאשם נשלח לתסקיר שירות המבחן, אולם כל התסקירים שהתקבלו בעניינו היו ללא המלצה טיפולית, שכן קצינת המבחן סברה שהנאשם זקוק לטיפול, והנאשם סרב לטיפול, שכן לא יכול היה להיעדר מעבודתו. בנסיבות אלה, עתרה התביעה לעונש של מאסר מאחורי סורג ובריח. בית המשפט שקל לגזור על הנאשם עונש של מאסר בעבודות שירות, אך לבסוף שוכנע כי הנאשם סרב לטיפול אך ורק בשל הקושי האובייקטיבי שלו, וחששו לאבד פרנסתו, בהיותו נעדר תמיכה ולאחר תקופה ממושכת של אבטלה. בית המשפט קבע כי האיומים היו ברף הנמוך ולכן גזר עונש שלא יפגע בפרנסתו של הנאשם.

 

8.9.22 - זיכוי נדיר ומוחלט!!!

 

בית משפט השלום בכפר סבא זיכה את הנאשם זיכוי מוחלט מכל ארבעת האישומים שיוחסו לו, וקיבל את טענות ההגנה במלואן כי מדובר בעלילה נקמנית. בתיק נוהלו הוכחות במשך שנים ואנו סירבנו לקבל כל הצעה להסדר, שכן עמדנו על כך שהנאשם, אדם נורמטיבי לחלוטין, הוא חף מפשע ונפל קורבן לעלילה נקמנית. 

לשמחתנו קיבל בית המשפט את טענותינו זיכה את הנאשם זיכוי מלא ומתח ביקורת חריפה על החקירה המשטרתית שהיתה חד צדדית לחלוטין.

 

ראו הפרסום בפוסטה: https://posta.co.il/article/90890-6/

 

6.9.22- אסיר עולם שהורשע בעבירה של רצח, חבלה חמורה ושוד מזויין משתחרר שחרור מוקדם של 8 שנים!

 

וועדת השחרורים המיוחדת של אסירי עולם, מקבלת עתירתנו ומשחררת אסיר עולם שנרתם להליך שיקום. 

העבירות נעברו על רקע התמכרות ממושכת לסמים, ולאחר שהאסיר עבר הליך שיקום ממושך ומוצלח במאסרו, ונגמל משימוש בסמים, החליטה הוועדה לשחררו וזאת, חרף התנגדות משפחת הקורבן.

 

 

8.8.22- גם לאחר הגשת כתב האישום ניתן לבטלו ולהעביר התיק להסדר מותנה-

 

לאחר מו"מ עם התביעה, הוסכם להעביר את התיק למסלול של הסדר מותנה, כלומר: לסיימו מחוץ לכותלי בית המשפט ומחוק את כתב האישום.

המדובר במקרה בו הנאשמת, בחורה צעירה העובדת ברשות שדות התעופה, תקפה אדם שהעליב את אמה ואיימה עליו. כתב האישום אשר הוגש כנגדה עלול היה להביא לאובדן מקום עבודתה.

לאחר העברת התיק למסלול של "הסדר מותנה" הנאשמת התחייבה להימנע מהעבירה, הפקידה פיצוי לטובת המתלונן וכתב האישום נמחק, כך שלא יהיה לה כל רישום פלילי ולא תהייה פגיעה בעבודתה.

 

17.5.22- שחרור מוקדם של 10 שנים לאסיר עולם שהורשע ברצח משולש:

 

וועדת השחרורים המיוחדת קבלה עתירתנו בניגוד לעמדת המדינה והורתה על שחרורו המוקדם של אסיר העולם. המדובר במי שבגיל 19 בהיותו חיל, רצח את חברתו לאחר שנפרדה ממנו ואת שני הוריה וניסה בעצמו להתאבד. לאחר מספר שנים בהם קיבל טיפול פסיכיאטרי, נרתם להליך שיקום ממושך ומוצלח בכלא, השתלב בטיפולים שונים ובעבודה. הוועדה הורתה על שחרור המוקדם להוסטל למשך כשנה, ולאחריה תבנה לו תוכנית שיקום בקהילה.

ראו הכתבה שפורסמה: https://posta.co.il/article/86788/

 

22.5.22- אי הרשעה לצעיר בן 18 שבהיותו קטין הורשע בארבעה מקרי תווך בסם מסוכן.

 

הקטין נחקר בחשד לעבירות רבות של סחר בסם מסוכן. עוד טרם הוגש כתב האישום, בקשנו לקבל החומר לצורך שימוע ולאחר שימוע מוצלח בפרקליטות סוכם שיוגש כתב אישום מרוכך המייחס לו ארבעה מקרי תווך בסם מסוכן, והפרקליטות תאמץ המלצה טיפולית של שירות המבחן לנוער, ככל שתינתן. הקטין שיתף פעולה עם שירות המבחן, הגיע לפגישות טיפוליות ומסר לאורך תקופה בדיקות שתן נקיות, ושירות המבחן המליץ להימנע מהרשעתו, בין היתר בכדי שיוכל להתגייס.

בית המשפט קיבל ההמלצה וגזר עליו שעות עבודה לתועלת הציבור ללא הרשעה!

 

2.6.21- גם אסיר עולם שעבר שיקום ראוי לשחרור מוקדם:

  

וועדת השחרורים המיוחדת קבלה את בקשתנו ובניגוד לעמדת הפרקליטות, הורתה על שחרורו המוקדם של אסיר עולם, אשר הורשע ברצח,

לאחר שסיים שני שליש מתקופת מאסרו.

מדובר באסיר שנרתם להליך ממושך של שיקום, עבר במהלך מאסרו גמילה, השתלב בטיפולים שונים, והתנהגותו היתה חיובית.

הועדה קיבלה טענתנו כי האסיר עמד בנטל להוכיח כי  הוא ראוי לשחרור מוקדם וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

 הפרקליטות, אשר בקשה עכוב בצוע על מנת לשקול ערעור, הודיעה כי לא תערער על ההחלטה.

 

24.2.20- " נרתם להליך שיקום במסגרת הערעור ו 15 חודשי מאסר בפועל הומרו לצו מבחן ושל"צ:

נאשם בעל עבר עשיר, אשר הורשע בבית משפט השלום בעבירות סמים והכשלת שוטר. מכיוון שלא השתלב בהליך טיפולי גזר עליו ביהמ"ש 15 חודשי מאסר בפועל, הפעיל בחופף 12 חודשי מאסר על תנאי וגזר עונשים נלווים.

הנאשם פנה אלינו להגשת ערעור ימים ספורים טרם המועד בו אמור היה לרצות את המאסר, והערעור הוגש יחד עם בקשת עיכוב ביצוע, תוך שהובהר לו שללא הליך טיפולי הערעור חסר סיכוי.

הפרקליטות התנגדה בתוקף לתת לנאשם הזדמנות נוספת לשיקום, אף בית המשפט, למרות שהיה מאד ספקן, נעתר לבסוף לבקשתנו ונתן לו הזדמנות אחרונה.

הנאשם אכן נרתם לשיקום במסגרת סגורה לגמילה מסמים ולאחר מעקב של למעלה משנה , שוכנעה אף הפרקליטות כי עלה על מסלול של שיקום והסכימה באופן חריג לביטול עונש המאסר.

 

 

30.12.19- תיק שהחל כחבלה חמורה - מסתיים בהסדר מותנה!!

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום אשר ייחס לה תקיפה של חמותה, אשר גרמה לה לנפיחות בעורף, אודם וכן שבר בחוליה שהצריך ניתוח. לאחר פגישות עם התביעה, הצלחנו להראות כי יש ספק של ממש בקיומו של קשר סיבתי בין התקיפה, שלא היתה עליה מחלוקת, לשבר בחוליה. התביעה הסכימה לבסוף לתקן את כתב האישום לעבירה קלה יותר של תקיפה חבלנית. תיקון זה איפשר לנו לבקש העברת התיק למסלול של הסדר מותנה, ולאחר פגישה במשרדי היחידה להסדר מותנה, נחתם הסכם בין הצדדים, שהוביל למחיקת כתב האישום.

 

25.11.19- תיק חבלה חמורה מסתיים בשל"צ וענישה נלווית בלבד!!!

בית משפט השלום בנתניה מקבל את עמדת ההגנה ומטעמי שיקום סוטה ממתחם הענישה וגוזר על נאשם אשר הודה בעבירה של חבלה חמורה, על רקע של סכסוך נהגים, 300 שעות של"צ, מאסר מותנה קנס ופיקוח של שרות המבחן. 

מדובר בתיק חמור, בו רדף הנאשם אחרי רכבו של המתלונן, שלטענתו פגע בו עת יצא מהחניה, ומשהמתלונן עצר וניסה לצאת מרכבו, בעט הנאשם בחזקה בדלת שנסגרה על רגלו של המתלונן וגרמה לו לשבר. התביעה דרשה בתיק זה מאסר בפועל לתקופה משמעותית, והדגישה את חומרת העבירה, על רקע סכסוך של מה בכך, וכן את עברו הפלילי של הנאשם. בית המשפט קיבל את טענות ההגנה ונוכח העובדה כי הנאשם נרתם להליך טיפולי בשירות המבחן, הסתפק בענישה מקלה באופן משמעותי.

 

22.10.19- בית המשפט מתחשב בנאשם שבשל מצבו הרפואי לא נמצא כשיר לביצוע עבודות שירות, דוחה את בקשת התביעה לגזור עליו מאסר ומסתפק במאסר על תנאי והתחייבות!

המדובר בנאשם בעל עבר מכביד מאד, אך ישן, אשר הורשע בתקיפהשל גיסתו, איומים והתנגדות למעצר. בית המשפט שלח את הנאשם לקבלת חוו"ד הממונה על עבודות השירות, אך בשל תאונה שעבר הנאשם וניתוח שהוא אמור לעבור בגבו- לא מצא אותו הממונה כשיר לעבודות שירות. התביעה עתרה למאסר בפועל בשל חומרת האירוע ועברו המכביד ואנו בקשנו להסתפק במאסר על תנאי, שכן אין זה הוגן שבשל מצבו הרפואי המונע ממנו לבצע עבודות שירות, ירצה מאסר בפועל.

בית המשפט קיבל את עמדתנו וגזר עונש מקל של מאסר על תנאי והתחייבות, תוך שהוא קובע כי לא יהא זה צודק שיענש במאסר בשל מצבו הבריאותי.

 

6.10.19- הודה בשלושה כתבי אישום בעבירות של הונאה בכרטיסי חיוב וקבלת דבר במרמה בסך 6,000 ש"ח וכן בהפרת הוראה חוקית והפרעה לשוטר ונדון לעונש מקל של 3 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 1,200 ש"ח:

מדובר בצירוף שלושה תיקים של צעיר בן 26 ללא עבר קודם. הבחור החזיר פריטים שנקנו תוך שימוש במרמה בכרטיסי האשראי, לא נפתחו לו תיקים נוספים והוכח לביהמ"ש כי מדובר בצעיר הסובל מבעיות רפואיות לא פשוטות ומהנמכה קוגניטיבית. בית המשפט התחשב במצבו והסתפק בענישה מקלה.

 

25.9.19- ביטול הרשעה לצעירה אשר גנבה ממעבידה כספים בסכומים מצטברים של אלפי שקלים:

בית משפט השלום בכפר סבא נעתר לבקשתנו לבטל הרשעת צעירה אשר בעת שעבדה ב"פעלטון" שלשלה לכיסה במשך תקופה ארוכה סכומים שהסתכמו באלפי שקלים. הצעירה הודתה בכתב האישום, השיבה הכסף ונשלחה לתסקיר שרות המבחן. לאחר שהתקבל תסקיר חיובי שהעיד כי הפנימה הטעות ומצטערת על מעשיה, הצלחנו לשכנע את בית המשפט כי הרשעה תפגע קשות בעתידה ותחסום קבלתה למקומות עבודה.

ביהמ"ש ביטל ההרשעה והשית עליה שעות עבודה לתועלת הציבור. 

 

24.9.19- גזר דין ללא הרשעה לקטין אשר הודה בעבירות של סחר בסמים במספר הזדמנויות:

מדובר בכתב אישום שהוגש כנגד נער בן 17 אשר השקיע אלפי שקלים ברכישת סם מסוג גראס ויחד עם אחרים מכר אותו לחבריו. לאחר שהנער נרתם להליך טיפולי מול שרות המבחן ומסר לאורך תקופה בדיקות שתן נקיות, ועל מנת לאפשר גיוסו לצבא- נעתר בית המשפט לבקשתנו להימנע מהרשעתו וגזר עליו ענישה ללא הרשעה של ביצוע שעות של"צ, צו מבחן ופסילה לתקופה קצרה.

 

25.7.19תיק שהחל בהגשת כתב אישום על החזקת קוקאין וגראס שלא לצריכה עצמית מסתיים בסופו של יום ללא הרשעה!

מדובר בתיק בו הודה הנאשם בהחזקת הסמים בכמויות העולות על החזקה הקבועה בחוק לצריכה עצמית, אך טען כי היו לצריכתו העצמית בלבד, לשיכוך מכאוביו כתוצאה מפציעה בתאונת דרכים.

התיק נקבע להוכחות וממש יום לפני המועד הסכימה התביעה לחזור בה, לתקן כתב האישום לעבירה של צריכה עצמית, אך מנגד עמדה בתוקף על הרשעתו של הנאשם.

לאחר קבלת תסקיר, אימץ בית המשפט את עמדת ההגנה כי הנזק שייגרם לנאשם, שהנו אדם נורמטיבי, בשל ההרשעה, עולה על התועלת שבצדה.

בית המשפט בחר שלא להרשיע את הנאשם והסתפק בהשתת שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה."

 

 

9.7.19- עתירה מנהלית מובילה להחזרת נשק:

משרדנו יצג אדם שרישיון הנשק שלו נלקח בעקבות תלונה שהוגשה כנגדו. הגשנו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי ובמקביל, פעלנו לסגירת התיק הפלילי בשימוע מול הפרקליטות. גם לאחר שהתיק הפלילי נסגר מחוסר ראיות, סרבה המדינה להשיב את רישיון הנשק והנשקים שנתפסו.

לאחר דיון בבית המשפט ולאחר שהשופט הביע בברור עמדתו כי טענותינו צודקות, והורה לנציגת מדינה לשקול עמדתה בשנית, הוחזרו רישיון הנשק והנשקים לעותר.

 

30.6.19בית משפט לנוער נמנע מהרשעת קטין שהתבגר אשר הודה במספר עבירות של התפרצות לבתי מגורים, גניבות והונאה בכרטיס חיוב:

הנאשם שהיה כבן 17 בעת ביצוע העבירות, הודה וצירף 5 כתבי אישום שייחסו לו ביצוע עבירות רכוש חמורות עת היה קטין.

התביעה בקשה להרשיעו ולגזור עליו מאסר בעבודות שירות.

בית המשפט ציין כי אכן מדובר במקבץ עבירות רכוש חמורות במיוחד, אולם קיבל את בקשתנו להעדיף את שיקולי השיקום לאור שיתוף הפעולה שלו עם גורמי הטיפול.

וכאמור, לא הרשיע את הנער וגזר עליו צו מבחן, שעות התנדבות לתועלת הציבור ופיצוי סמלי למתלוננים.

 

20.6.19-תיק של סחר בסמים בטלגראס מסתיים במאסר בעבודות שירות!

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום אשר ייחס לו במסגרת פרשיית סחר בסמים בטלגראס, 12 אישומים הכוללים קשירת קשר לפשע, סחר בסם והחזקת סם שלא לצריכה עצמית. לאחר מו"מ ממושך עם התביעה, נמחקו ארבעה אישומים. הנאשם הודה בכתב אישום מתוקן ונשלח לתסקיר שרות המבחן. התביעה עתרה למאסר ממושך מאחרי סורג ובריח, אך בית המשפט קיבל את עמדתנו כי נוכח התסקיר החיובי, אשר העיד על מאמצי הנאשם להשתקם ושילובו בטיפול, אין להכניסו למאסר של ממש וגזר עליו עבודות שירות בצירוף עונשים נלווים.

 

 

19.6.19-  מו"מ מול התביעה מוביל לתיקון משמעותי של כתב אישום וענישה מקלה:

 

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום אשר ייחס לו סחר בסם מסוג נייס גאי וכן באישום נוסף החזקה של 9 מנות שלא לצריכה עצמית.

לאחר מו"מ וממושך וחרף העובדה שעבירת הסחר התבססה בין היתר על עדות שוטר אשר תצפת על הבית, נמחק האישום המייחס לו סחר ואילו האישום

של החזקת הסם תוקן לצריכה עצמית בלבד. הנאשם נדון למאסר על תנאי וקנס סמלי.

 

28.5.19 - בית המשפט המחוזי מקבל עתירת אסיר ומאשר יציאתו לחופשה בבית מגוריו:

 

האסיר המרצה 11 שנות מאסר לאחר שהורשע בעבירות פציעה, נשיאת נשק שלא כדין ושיבוש מהלכי משפט

היה מורחק בעת חופשותיו מעיר מגוריו בה בוצעו העבירות, ונאלץ לשהות במלון.

בית המשפט המחוזי קיבל העתירה חרף התנגדות המדינה ונוכח תפקודו החיובי בחופשות קודמות והתיר לאסיר לחזור לחופשה במקום מגוריו."

 

 7.5.19 - בית המשפט המחוזי מקבל עתירת אסיר עולם:

 

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל עתירת אסיר עולם והסיר תנאי של "ערב צמוד" לצורך שילובו באגף שיקום פרטני.מדובר באסיר אשר עובר הליך שיקום חיובי ועל מנת להתקדם בתהליך כדי שיוכל לעלות לוועדת השחרורים, היתה חשיבות רבה לשלבו באגף השיקום הפרטני, אולם תנאי לכך הוא העדר ערב צמוד בעת יציאה לחופשה, שכן אסירי השיקום הפרטני יוצאים מדי בקר לעבודה מחוץ לכותלי הכלא באופן עצמאי. המדינה התנגדה להסרת תנאי הערב הצמוד, בשל חומרת העבירה ויתרת מאסר ארוכה.

 לאחר דיון ממושך ונוכח תפקודו החיובי של האסיר, הוחלט כי יוסר תנאי הערב הצמוד לצורך שילובו באגף השיקום הפרטני בלבד.

הצלחה גדולה אשר סוללת הדרך לשחרור על תנאי!.

 

 

14.3.19- "חזרה מאישום בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית בשל חיפוש לא חוקי:

 

התביעה הגישה לבית משפט השלום לנוער כתב אישום כנגד קטין בעבירה של החזקת קנביס שלא לצריכה עצמית, לאחר שבחיפוש שערך עליו שוטר, נמצא כי החביא בתחתוניו למעלה מ 20 אריזות של הסם. כמו כן נתפס עליו סכום של למעלה מ 4,000 ₪ במזומן. יצויין כי על נער נוסף שהיה עמו נתפסו אריזות סם, שלטענתו קנה אותם מהקטין אותו ייצגתי.

לכאורה מדובר בתיק שהראיות בו מוצקות מאד, ואולם בפגישה עם התביעה הצלחתי לשכנע כי החיפוש שנעשה על הקטינים היה ללא סמכות ולא חוקי, שכן הקטינים הסתובבו לתומם ברחוב ולשוטר לא היה כל יסוד סביר להניח כי בצעו עבירה ולכן לא קמה לו כל סמכות חיפוש.

בנסיבות אלה הודיעה התביעה כי תחזור בה מכתב האישום."

 

 

11.3.19- בית משפט לנוער מעדיף שיקולי שיקום ולא מרשיע קטין בעבירת מין חרף העדר המלצה טיפולית:

 

הקטין הודה בביצוע עבירת מעשה מגונה בעת שהיה בן 13 בקטין אחר צעיר ממנו במספר שנים. הנער לא שיתף פעולה עם ההליך הטיפולי בשירות המבחן למרות שניתנו לו מספר הזדמנויות ולכן לא היתה המלצה של שירות המבחן והפרקליטות ביקשה להרשיעו. 

בית המשפט קיבל את עמדת ההגנה כי אין מקום להרשיע את הנער, הגם שלא שיתף פעולה בטיפול וזאת לאור גילו הצעיר בעת ביצוע העבירה והעובדה שבחלוף הזמן לא שב והסתבך בעבירות נוספות. על כן, על מנת שלא להכתימו בהרשעה כעבריין מין, נקט בית המשפט בדרכי טיפול וגזר עליו עונש חינוכי של שעות שירות לתועלת הציבור ופיצוי למתלונן, ללא הרשעה.

 

 

24.2.19- מידת הרחמים מנצחת ובית המשפט מאריך מאסר על תנאי למרות 3 תסקירים שליליים.

 

הנאשם, מכור לסמים קשים מזה שנים, הודה בשני כתבי אישום בהחזקת קוקאין וכן בהשמדת ראיה והפרעה לשוטר. לחובתו היה תלוי מאסר על תנאי בר הפעלה של 6 חודשים. במהלך ההליך המשפטי, נעשו ניסיונות רבים לשלב הנאשם בטיפול של גמילה, אך הנאשם היה חסר כוחות לכך ובשל חוסר שיתוף הפעולה, הוגשו בעניינו תסקירים שליליים ללא כל המלצה. בינתיים, וכפועל יוצא מהשימוש בסם, החל מצבו הבריאותי של הנאשם להתדרדר. בית המשפט קיבל את עתירתנו לנהוג במידת הרחמים כלפי איש אומלל זה הפוגע רק בעצמו, דחה בקשת התביעה להפעיל התנאי וקבע: "ידי לא תוכל לחתום בעניינו של נאשם זה על עונש של מאסר מאחורי סורג ובריח." 

 

19.2.19- תיק מעשה מגונה שנסגר בהסדר מותנה!

 

לאחר מו"מ ממושך הסכימה הפרקליטות לסגור בהסדר מותנה תיק המייחס לחשוד מעשה מגונה בכך שנגע ללא הסכמה בחזה של אשה אותה הכיר במפגש חברתי לאחר שהסיעה לביתה.

במסגרת ההסדר שילם החשוד פיצוי למתלוננת וכן קנס והעביר למתלוננת מכתב התנצלות- התיק נסגר ללא כתב אישום וללא הגעה לבית המשפט, על כל הפרסום ועוגמת הנפש הכרוכה בכך!

 

24.1.19- מלחמה ללא פשרות משיגה תוצאות!!!

 

לאחר ניהול ממושך של הוכחות וחקירת כל העדים, בלחץ בית המשפט התביעה חוזרת בה משני אישומים חמורים של איומים ואישום של הפרעה לשוטר ומסתפקת בהודאת הנאשם בעבירה קלה של מהומה ועלבון במקום ציבורי.

כתב האישום שהוגש כנגד הנאשם ייחס לו עבירות של איומים כלפי מנהלת חנות ובעלי החנות, בשני אישומים שונים, כאשר דובר באיומים בוטים וקשים, בנוסף, נטען שכאשר הגיעו שוטרים למקום, לא נענה להוראותיהם ובכך הפריע לשוטר במילוי תפקידו. הנאשם כפר בכתב האישום, טען כי אמנם היה ריב והתנהג בצורה לא הולמת שכן צעק, קילל ונופף בידיו, אולם עמד על כך שלא איים.

לאחר חקירות ממושכות של כל עדי התביעה ובלחץ בית המשפט, חזרה בה התביעה מהאישומים החמורים והסתפקה בעבירה קלה, בה הודה הנאשם מלכתחילה של מהומה ועלבון במקום ציבורי. הנאשם, שלו עבר פלילי מכביד נדון למאסר על תנאי קצר והתחייבות בלבד.

 

14.1.19 - תיק חבלה חמורה מסתיים בעבודות שירות

 

בית משפט השלום בנתניה גזר עונש של ששה חודשי מאסר בעבודות שירות, בצירוף פיצוי, על גבר צעיר אשר בעת עבודתו בסופר, עקב סכסוך עם עובד אחר המבוגר ממנו בשלושה עשורים, קרא למתלונן לחדר צדדי ותקף אותו במכות אגרופים בפניו.למתלונן נגרם שבר באף, נפיחות קשהסביב ארובת העין ושטף דם בעין.

לאחר מו"מ עם התביעה תוקנה הוראת החיקוק מחבלה חמורה לתקיפה חבלנית. הנאשם הודה בכתב האישום המתוקן ונשלח לתסקיר שרות המבחן. לאור שיתוף הפעולה עם שירות המבחן והשתלבותו של הנאשם בטיפול, נמנע בית המשפט מלגזור עליו מאסר לריצוי של ממש, חרף עבר פלילי והעובדה שכבר ריצה מאסרים בעבר, וגזר עליו 6 חודשי עבודות שירות בצירוף מאסר מותנה ופיצוי למתלונן.

 

18.12.18- לאחר מו"מ התביעה חוזרת בה מכתב אישום שהוגש כנגד הנאשם בעבירות אלמ"ב (תקיפה חבלנית של אשתו)

 

לא קל בימים אלה לשכנע התביעה לחזור בה מאישום בנושא אלימות במשפחה, ובכל זאת, במקרה זה שוכנעה התביעה לחזור בה מהאישום חרף העובדה שהיו תמונות של חבלה וכן תעודה רפואית. לאחר עבודה מאומצת הצלחנו להראות לתביעה כי דובר בתיק "מבויים" כתוצאה מרצון להשיג יתרונות בהליך גירושין ומשמורת על הילדים. כתב האישום בוטל!

 

13.11.18- זיכוי בשל הגנת אי שפיות הדעת- העדפת חוו"ד ההגנה על פני זו של התביעה!

 

בית משפט השלום בנתניה זיכה נאשם שהואשם בעבירה חמורה של תקיפת זקן, וקבע כי חלה במקרה זה הגנת אי שפיות הדעת. התביעה הגישה חוו"ד מטעם הפסיכיאטר המחוזי, לפיה היה הנאשם בר עונשין בעת ביצוע העבירה, ואילו אנו הגשנו חוו"ד נגדית של פסיכיאטר פרטי. לאחר חקירות שני הפסיכיאטרים, ונוכח נתונים רבים שעלו בתיק, החליט בית המשפט להעדיף את גישת ההגנה וקבע כי במקרה זה חלה הגנת אי שפיות הדעת ועל כן יש לזכות הנאשם.

 

13.11.18- כשאתה נלחם על האמת שלך ללא פשרות!

 

נאשם שיוחסה לו עבירה של תקיפה והוצע לו לסגור את התיק בהסדר מותנה. הבחור סרב, שכן לדבריו מדובר בתלונה כוזבת ולכן לא היה מוכן להודות, גם לא לצורך סגירת תיק.

הוגש כנגדו כתב אישום. לאחר מו"מ ממושך שלי עם התביעה, ולאחר שהוצגה בפניהם תמונת הארוע באופן מלא, שוכנעה אף התביעה כי לא היה מקום להגיש כתב אישום ובהסכמה ביהמ"ש ביטל את כתב האישום.

 

 

11.11.18בית המשפט המחוזי מרכז מקבל ערעור ומבטל הרשעתו של נאשם שהודה בעבירה של הפרעה לשוטר והתנגדות למעצר

 

בית המשפט קיבל הערעור שהגשנו וביטל הרשעתו של המערער הצעיר, חרף העובדה שלא הוכחה כל פגיעה קונקרטית שתגרם לו מההרשעה. ביהמ"ש קיבל את טענתו כי מדובר בארוע בודד וחריג, וקבע כי באיזון שבין התנהגותו באירוע לבין נתוניו האישיים והעובדה כי מדובר בהסתבכות יחידה, הרי שיש מקום לסטות מהכלל המחייב הרשעה. 

 

6.9.18 - בית משפט מאריך 12 חודשי מאסר על תנאי לנאשם שהורשע בעבירות תקיפה חבלנית של בת זוג והזק במזיד

 

בית המשפט מקבל בקשתנו להאריך מאסר על תנאי של שנה וזאת חרף התנגדות התביעה וחרף העובדה כי בעת ההליך המשפטי הוגש כנגדו כתב אישום נוסף בגין תקיפת בת זוג. בית המשפט התחשב בשיתוף הפעולה עם שרות המבחן ובכך שהנאשם פנה מיוזמתו ליחידה לטיפול בהתמכרויות ומתמיד בטיפול. בית המשפט האריך התנאי וגזר על הנאשם שנת פיקוח של שרות המבחן ופיצוי מתון למתלוננת.

 

30.7.18- שחרור מוקדם לאסיר שמרצה 12 שנות מאסר בגין עבירות של סיוע להריגה וסיוע לחבלה בכוונה מחמירה

 

וועדת השחרורים שבכלא השרון קיבלה בקשתנו לשחרור מוקדם בתנאי תוכנית שיקום של הרשות לשיקום האסיר, וזאת חרף התנגדות המדינה והעובדה שלא נעשתה סולחה עם משפחת הקורבנות. הוועדה התייחסה להתקדמותו הטיפולית של האסיר ולעובדה שתוכנית השיקום שהוגשה בעניינו הנה טובה ומפחיתת סיכון. המדינה בקשה עיכוב ביצוע על מנת לשקול עתירה למחוזי כנגד ההחלטה, אך לבסוף הודיעה כי לא תערער.

 

 

 

12.6.18- שיקולי השיקום ניצחו!!! לאחר מאבק של שנים, וחרף התנגדות המדינה אשר עתרה למאסר ממושך, מעדיף בית המשפט שיקולי שיקום וגוזר על עוזרת בית שהורשעה בגניבות ממעבידיה במספר הזדמנויות ובסכומים של מאות אלפי שקלים מאסר בעבודות שירות ופיצוי סמלי

 

בית המשפט לא התעלם מחומרת המעשים, הרצידיביסטיות, העובדה כי הנאשמת לא החזירה את אשר גנבה והעובדה כי כבר בעבר הורשעה בעבירות זהות, אך מנגד ראה הרתמותה של הנאשמת, שסיפור חייה קשה ביותר, להליך טיפולי עקבי, אשר הוביל לתוצאות טובות ולשיקום בפועל. בית המשפט התייחס אף להיותה של הנאשמת אם יחידנית ולתוצאה הקשה של עונש מאסר על ילדיה.

 

 

 

10.6.18 - ביטול כתב אישום לנאשם שהואשם באיומים ותקיפה חבלנית בחבורה

 

לאחר מספר דיונים מקדמיים ופגישות עם התביעה, מקבלת התביעה טענתנו כי אין בתיק ראיות כנגד הנאשם וחוזרת בה מאישום חמור, שייחס לנאשם יחד עם אחרים איומים ותקיפה חבלנית בצוותא. הנאשם אכן נכח במקום, אך הצלחנו לשכנע שלא נטל חלק בעבירות שבוצעו.

 

 

 

8/4/18 - אי הרשעה למחזיק קאנביס לצריכה עצמית, למרות תסקיר שלילי וללא המלצת שרות מבחן, לאור החלטת ממשלה המאמצת מדיניות אי הפללה כלפי משתמשים בקנאביס​

 

הנאשם גידל שתילי קנאביס במשקל 45 גרם. במסגרת הסדר עם התביעה, תוקן כתב האישום לעבירה של החזקה לצריכה עצמית והוא נשלח לתסקיר שיבחן אפשרות של ענישה ללא הרשעה. הנאשם סרב לשתף פעולה עם שרות המבחן, לא נתן בדיקות שתן, לבסוף בדיקה שנתן נמצאה מלוכלכת והוא סרב להליך טיפולי. בנסיבות אלה המליץ שרות המבחן על הרשעה ומאסר על תנאי. הנאשם איש היי טק שבמסגרת עבודתו נזקק לויזה לצורך נסיעות לחו"ל ולכן ההרשעה היתה פוגעת בו קשות.

בית המשפט קיבל טענתנו כי כאשר המדינה מאמצת המלצות בדבר אי הכתמת משתמשים בקנאביס בהרשעה פלילית, לא יהא זה הוגן להתעלם ממדיניות זו ולעמוד על הרשעת הנאשם, הגם שמדיניות זו טרם יושמה הלכה למעשה. בסופו של יום נמנע בית המשפט מהרשעה והסתפק בחיוב בתשלום כסף שיועבר לעמותת אל- סם וחתימה על התחייבות להימנע מעבירה.

 

 

26.2.18 - זיכוי מעבירת התפרצות וגניבה והרשעה בעבירה הקלה של החזקת נכס חשוד כגנוב

 

מספר שעות לאחר גילוי פריצה לסניף קופ"ח, הגיעה המשטרה עם צו חיפוש לביתו של הנאשם ומצאה שם חיסונים, מיכשור רפואי ופריטים נוספים שנגנבו בפריצה. הנאשם הואשם בהתפרצות וגניבה על סמך "חזקה תכופה" - חזקה משפטית הקובעת כי מי שנתפס כשברשותו רכוש שנגנב בסמוך- חזקה כי בצע את העבירה  אלא אם כן הצליח לתת הסבר מניח הדעת המלמד כי הרכוש הגיע אליו באופן חוקי. במקרה זה, בית המשפט לא האמיטן להסבריו של הנאשם שקנה הרכשו בתם לב מאחר, יחד עם זאת, קיבל בית המשפט את טענת ההגנה וקבע שנותר ספק סביר בשאלה האם הנאשם היה זה שהתפרץ למרפאה בפועל וגנב הרכוש, או שמא קיבל אותו מאחר לאחר מעשה, גם אם באופן מעורר תהיות.

 

2/18 - בית המשפט גוזר עונש מקל של 3 חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס ופיקוח שרות המבחן על נאשם אשר הסיע בשכר לא פחות מ 19 שוהים בלתי חוקיים

 

בית המשפט קיבל את עמדת ההגנה והחליט לסטות ממתחם הענישה הנוהג לאור גילו הצעיר של הנאשם, נסיבותיו המיוחדות והעובדה כי נרתם לטיפול.

 

19.12.17 -עתירת אסיר עולם התקבלה והוא יוכל לצאת ממעצר הבית המלא בו הוא שוהה במהלך חופשותיו לחמש שעות ביום

 

בית המשפט המחוזי מרכז מקבל עתירת האסיר בנוגע להקלה בתנאי חופשתו, חרף התנגדות נמרצת של השב"ס והפרקליטות שבאה נוכח חומרת העבירה ויתרת המאסר הארוכה. בית המשפט שוכנע כי העותר עבר שינוי משמעותי ולאור התנהגותו החיובית קיבל העתירה.

 

 

5.9.17- עונש של 6 חודשי עבודות שירות לנאשם שגידל בשטח חקלאי 289 שתיליל קנביס במשקל של כ 8.5 ק"ג והחזיק בביתו סם נוסף לצריכתו העצמית

 

בית המשפט קבע כי יש מקום לסטות ממתחם העונש ההולם ולא לגזור מאסר של ממש בשל שיקולי שיקום והרתמותו של הנאשם להליך הטיפולי.

 

8/17 - זיכוי נאשם מעבירה של תקיפה חבלנית של רוכבת אופניים חשמליים:

 

לאחר הליך הוכחות ממושך, זיכה בית המשפט אדם שהואשם בתקיפה חבלנית של רוכבת אופניים חשמליים שחלפה על פניו בטיילת.

 

 

10.8.17- שחרור מוקדם לאסיר שהורשע בהריגה

 

ועדת השחרורים שבכלא השרון מקבלת בקשת האסיר לשחרור מוקדם חרף התנגדות המדינה, לאור הליך השיקום שעבר, התנהגותו הטובה ותוכנית רש"א שהוכנה עבורו.

 

 

7/17- אי הרשעה לנאשם צעיר אשר הודה בתקיפה בצוותא של חברו גם בהעדר פגיעה קונקרטית

 

בית המשפט מקבל עמדת ההגנה ונמנע מהרשעת הנאשם, אשר יחד עם שני חבריו, תקף את המתלונן על רקע חשד כי המתלונן גנב את ארנקו של חברו. בית המשפט קבע כי חרף העובדה שלא ניתן היה להצביע על פגיעה קונקרטית שתגרם לו מההרשעה, הרי שנוכח גילו הצעירברור שגם אם אין פגיעה מיידית, ההרשעה עלולה לפגוע בעתידו.

 

 

זיכוי מעבירת איומים ואי נקיטת צעדי זהירות בחיה- 

 

בית המשפט זיכה אישה שהואשמה כי אפשרה לכלבה לשוטט ברחוב ללא רצועה וזמם ולאחר שהכלב נשך המתלונן הוסיפה ואיימה עליו שאם יפנה למשטרה תרצח אותו. לאחר חקירה נגדית ממושכת של המתלונן, קבע בית המשפט כי בעדותו נתגלו פערי מהיימנות ועל כן לא ניתן להסתמך עליה ולבסוף זיכה הנאשמת.