זיכויים והצלחות

 

 

9.7.19- עתירה מנהלית מובילה להחזרת נשק:

משרדנו יצג אדם שרישיון הנשק שלו נלקח בעקבות תלונה שהוגשה כנגדו. הגשנו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי ובמקביל, פעלנו לסגירת התיק הפלילי בשימוע מול הפרקליטות. גם לאחר שהתיק הפלילי נסגר מחוסר ראיות, סרבה המדינה להשיב את רישיון הנשק והנשקים שנתפסו.

לאחר דיון בבית המשפט ולאחר שהשופט הביע בברור עמדתו כי טענותינו צודקות, והורה לנציגת מדינה לשקול עמדתה בשנית, הוחזרו רישיון הנשק והנשקים לעותר.

 

30.6.19בית משפט לנוער נמנע מהרשעת קטין שהתבגר אשר הודה במספר עבירות של התפרצות לבתי מגורים, גניבות והונאה בכרטיס חיוב:

הנאשם שהיה כבן 17 בעת ביצוע העבירות, הודה וצירף 5 כתבי אישום שייחסו לו ביצוע עבירות רכוש חמורות עת היה קטין.

התביעה בקשה להרשיעו ולגזור עליו מאסר בעבודות שירות.

בית המשפט ציין כי אכן מדובר במקבץ עבירות רכוש חמורות במיוחד, אולם קיבל את בקשתנו להעדיף את שיקולי השיקום לאור שיתוף הפעולה שלו עם גורמי הטיפול.

וכאמור, לא הרשיע את הנער וגזר עליו צו מבחן, שעות התנדבות לתועלת הציבור ופיצוי סמלי למתלוננים.

 

20.6.19-תיק של סחר בסמים בטלגראס מסתיים במאסר בעבודות שירות!

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום אשר ייחס לו במסגרת פרשיית סחר בסמים בטלגראס, 12 אישומים הכוללים קשירת קשר לפשע, סחר בסם והחזקת סם שלא לצריכה עצמית. לאחר מו"מ ממושך עם התביעה, נמחקו ארבעה אישומים. הנאשם הודה בכתב אישום מתוקן ונשלח לתסקיר שרות המבחן. התביעה עתרה למאסר ממושך מאחרי סורג ובריח, אך בית המשפט קיבל את עמדתנו כי נוכח התסקיר החיובי, אשר העיד על מאמצי הנאשם להשתקם ושילובו בטיפול, אין להכניסו למאסר של ממש וגזר עליו עבודות שירות בצירוף עונשים נלווים.

 

 

19.6.19-  מו"מ מול התביעה מוביל לתיקון משמעותי של כתב אישום וענישה מקלה:

 

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום אשר ייחס לו סחר בסם מסוג נייס גאי וכן באישום נוסף החזקה של 9 מנות שלא לצריכה עצמית.

לאחר מו"מ וממושך וחרף העובדה שעבירת הסחר התבססה בין היתר על עדות שוטר אשר תצפת על הבית, נמחק האישום המייחס לו סחר ואילו האישום

של החזקת הסם תוקן לצריכה עצמית בלבד. הנאשם נדון למאסר על תנאי וקנס סמלי.

 

28.5.19 - בית המשפט המחוזי מקבל עתירת אסיר ומאשר יציאתו לחופשה בבית מגוריו:

 

האסיר המרצה 11 שנות מאסר לאחר שהורשע בעבירות פציעה, נשיאת נשק שלא כדין ושיבוש מהלכי משפט

היה מורחק בעת חופשותיו מעיר מגוריו בה בוצעו העבירות, ונאלץ לשהות במלון.

בית המשפט המחוזי קיבל העתירה חרף התנגדות המדינה ונוכח תפקודו החיובי בחופשות קודמות והתיר לאסיר לחזור לחופשה במקום מגוריו."

 

 7.5.19 - בית המשפט המחוזי מקבל עתירת אסיר עולם:

 

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל עתירת אסיר עולם והסיר תנאי של "ערב צמוד" לצורך שילובו באגף שיקום פרטני.מדובר באסיר אשר עובר הליך שיקום חיובי ועל מנת להתקדם בתהליך כדי שיוכל לעלות לוועדת השחרורים, היתה חשיבות רבה לשלבו באגף השיקום הפרטני, אולם תנאי לכך הוא העדר ערב צמוד בעת יציאה לחופשה, שכן אסירי השיקום הפרטני יוצאים מדי בקר לעבודה מחוץ לכותלי הכלא באופן עצמאי. המדינה התנגדה להסרת תנאי הערב הצמוד, בשל חומרת העבירה ויתרת מאסר ארוכה.

 לאחר דיון ממושך ונוכח תפקודו החיובי של האסיר, הוחלט כי יוסר תנאי הערב הצמוד לצורך שילובו באגף השיקום הפרטני בלבד.

הצלחה גדולה אשר סוללת הדרך לשחרור על תנאי!.

 

 

14.3.19- "חזרה מאישום בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית בשל חיפוש לא חוקי:

 

התביעה הגישה לבית משפט השלום לנוער כתב אישום כנגד קטין בעבירה של החזקת קנביס שלא לצריכה עצמית, לאחר שבחיפוש שערך עליו שוטר, נמצא כי החביא בתחתוניו למעלה מ 20 אריזות של הסם. כמו כן נתפס עליו סכום של למעלה מ 4,000 ₪ במזומן. יצויין כי על נער נוסף שהיה עמו נתפסו אריזות סם, שלטענתו קנה אותם מהקטין אותו ייצגתי.

לכאורה מדובר בתיק שהראיות בו מוצקות מאד, ואולם בפגישה עם התביעה הצלחתי לשכנע כי החיפוש שנעשה על הקטינים היה ללא סמכות ולא חוקי, שכן הקטינים הסתובבו לתומם ברחוב ולשוטר לא היה כל יסוד סביר להניח כי בצעו עבירה ולכן לא קמה לו כל סמכות חיפוש.

בנסיבות אלה הודיעה התביעה כי תחזור בה מכתב האישום."

 

 

11.3.19- בית משפט לנוער מעדיף שיקולי שיקום ולא מרשיע קטין בעבירת מין חרף העדר המלצה טיפולית:

 

הקטין הודה בביצוע עבירת מעשה מגונה בעת שהיה בן 13 בקטין אחר צעיר ממנו במספר שנים. הנער לא שיתף פעולה עם ההליך הטיפולי בשירות המבחן למרות שניתנו לו מספר הזדמנויות ולכן לא היתה המלצה של שירות המבחן והפרקליטות ביקשה להרשיעו. 

בית המשפט קיבל את עמדת ההגנה כי אין מקום להרשיע את הנער, הגם שלא שיתף פעולה בטיפול וזאת לאור גילו הצעיר בעת ביצוע העבירה והעובדה שבחלוף הזמן לא שב והסתבך בעבירות נוספות. על כן, על מנת שלא להכתימו בהרשעה כעבריין מין, נקט בית המשפט בדרכי טיפול וגזר עליו עונש חינוכי של שעות שירות לתועלת הציבור ופיצוי למתלונן, ללא הרשעה.

 

 

24.2.19- מידת הרחמים מנצחת ובית המשפט מאריך מאסר על תנאי למרות 3 תסקירים שליליים.

 

הנאשם, מכור לסמים קשים מזה שנים, הודה בשני כתבי אישום בהחזקת קוקאין וכן בהשמדת ראיה והפרעה לשוטר. לחובתו היה תלוי מאסר על תנאי בר הפעלה של 6 חודשים. במהלך ההליך המשפטי, נעשו ניסיונות רבים לשלב הנאשם בטיפול של גמילה, אך הנאשם היה חסר כוחות לכך ובשל חוסר שיתוף הפעולה, הוגשו בעניינו תסקירים שליליים ללא כל המלצה. בינתיים, וכפועל יוצא מהשימוש בסם, החל מצבו הבריאותי של הנאשם להתדרדר. בית המשפט קיבל את עתירתנו לנהוג במידת הרחמים כלפי איש אומלל זה הפוגע רק בעצמו, דחה בקשת התביעה להפעיל התנאי וקבע: "ידי לא תוכל לחתום בעניינו של נאשם זה על עונש של מאסר מאחורי סורג ובריח." 

 

19.2.19- תיק מעשה מגונה שנסגר בהסדר מותנה!

 

לאחר מו"מ ממושך הסכימה הפרקליטות לסגור בהסדר מותנה תיק המייחס לחשוד מעשה מגונה בכך שנגע ללא הסכמה בחזה של אשה אותה הכיר במפגש חברתי לאחר שהסיעה לביתה.

במסגרת ההסדר שילם החשוד פיצוי למתלוננת וכן קנס והעביר למתלוננת מכתב התנצלות- התיק נסגר ללא כתב אישום וללא הגעה לבית המשפט, על כל הפרסום ועוגמת הנפש הכרוכה בכך!

 

24.1.19- מלחמה ללא פשרות משיגה תוצאות!!!

 

לאחר ניהול ממושך של הוכחות וחקירת כל העדים, בלחץ בית המשפט התביעה חוזרת בה משני אישומים חמורים של איומים ואישום של הפרעה לשוטר ומסתפקת בהודאת הנאשם בעבירה קלה של מהומה ועלבון במקום ציבורי.

כתב האישום שהוגש כנגד הנאשם ייחס לו עבירות של איומים כלפי מנהלת חנות ובעלי החנות, בשני אישומים שונים, כאשר דובר באיומים בוטים וקשים, בנוסף, נטען שכאשר הגיעו שוטרים למקום, לא נענה להוראותיהם ובכך הפריע לשוטר במילוי תפקידו. הנאשם כפר בכתב האישום, טען כי אמנם היה ריב והתנהג בצורה לא הולמת שכן צעק, קילל ונופף בידיו, אולם עמד על כך שלא איים.

לאחר חקירות ממושכות של כל עדי התביעה ובלחץ בית המשפט, חזרה בה התביעה מהאישומים החמורים והסתפקה בעבירה קלה, בה הודה הנאשם מלכתחילה של מהומה ועלבון במקום ציבורי. הנאשם, שלו עבר פלילי מכביד נדון למאסר על תנאי קצר והתחייבות בלבד.

 

14.1.19 - תיק חבלה חמורה מסתיים בעבודות שירות

 

בית משפט השלום בנתניה גזר עונש של ששה חודשי מאסר בעבודות שירות, בצירוף פיצוי, על גבר צעיר אשר בעת עבודתו בסופר, עקב סכסוך עם עובד אחר המבוגר ממנו בשלושה עשורים, קרא למתלונן לחדר צדדי ותקף אותו במכות אגרופים בפניו.למתלונן נגרם שבר באף, נפיחות קשהסביב ארובת העין ושטף דם בעין.

לאחר מו"מ עם התביעה תוקנה הוראת החיקוק מחבלה חמורה לתקיפה חבלנית. הנאשם הודה בכתב האישום המתוקן ונשלח לתסקיר שרות המבחן. לאור שיתוף הפעולה עם שירות המבחן והשתלבותו של הנאשם בטיפול, נמנע בית המשפט מלגזור עליו מאסר לריצוי של ממש, חרף עבר פלילי והעובדה שכבר ריצה מאסרים בעבר, וגזר עליו 6 חודשי עבודות שירות בצירוף מאסר מותנה ופיצוי למתלונן.

 

18.12.18- לאחר מו"מ התביעה חוזרת בה מכתב אישום שהוגש כנגד הנאשם בעבירות אלמ"ב (תקיפה חבלנית של אשתו)

 

לא קל בימים אלה לשכנע התביעה לחזור בה מאישום בנושא אלימות במשפחה, ובכל זאת, במקרה זה שוכנעה התביעה לחזור בה מהאישום חרף העובדה שהיו תמונות של חבלה וכן תעודה רפואית. לאחר עבודה מאומצת הצלחנו להראות לתביעה כי דובר בתיק "מבויים" כתוצאה מרצון להשיג יתרונות בהליך גירושין ומשמורת על הילדים. כתב האישום בוטל!

 

13.11.18- זיכוי בשל הגנת אי שפיות הדעת- העדפת חוו"ד ההגנה על פני זו של התביעה!

 

בית משפט השלום בנתניה זיכה נאשם שהואשם בעבירה חמורה של תקיפת זקן, וקבע כי חלה במקרה זה הגנת אי שפיות הדעת. התביעה הגישה חוו"ד מטעם הפסיכיאטר המחוזי, לפיה היה הנאשם בר עונשין בעת ביצוע העבירה, ואילו אנו הגשנו חוו"ד נגדית של פסיכיאטר פרטי. לאחר חקירות שני הפסיכיאטרים, ונוכח נתונים רבים שעלו בתיק, החליט בית המשפט להעדיף את גישת ההגנה וקבע כי במקרה זה חלה הגנת אי שפיות הדעת ועל כן יש לזכות הנאשם.

 

13.11.18- כשאתה נלחם על האמת שלך ללא פשרות!

 

נאשם שיוחסה לו עבירה של תקיפה והוצע לו לסגור את התיק בהסדר מותנה. הבחור סרב, שכן לדבריו מדובר בתלונה כוזבת ולכן לא היה מוכן להודות, גם לא לצורך סגירת תיק.

הוגש כנגדו כתב אישום. לאחר מו"מ ממושך שלי עם התביעה, ולאחר שהוצגה בפניהם תמונת הארוע באופן מלא, שוכנעה אף התביעה כי לא היה מקום להגיש כתב אישום ובהסכמה ביהמ"ש ביטל את כתב האישום.

 

 

11.11.18בית המשפט המחוזי מרכז מקבל ערעור ומבטל הרשעתו של נאשם שהודה בעבירה של הפרעה לשוטר והתנגדות למעצר

 

בית המשפט קיבל הערעור שהגשנו וביטל הרשעתו של המערער הצעיר, חרף העובדה שלא הוכחה כל פגיעה קונקרטית שתגרם לו מההרשעה. ביהמ"ש קיבל את טענתו כי מדובר בארוע בודד וחריג, וקבע כי באיזון שבין התנהגותו באירוע לבין נתוניו האישיים והעובדה כי מדובר בהסתבכות יחידה, הרי שיש מקום לסטות מהכלל המחייב הרשעה. 

 

6.9.18 - בית משפט מאריך 12 חודשי מאסר על תנאי לנאשם שהורשע בעבירות תקיפה חבלנית של בת זוג והזק במזיד

 

בית המשפט מקבל בקשתנו להאריך מאסר על תנאי של שנה וזאת חרף התנגדות התביעה וחרף העובדה כי בעת ההליך המשפטי הוגש כנגדו כתב אישום נוסף בגין תקיפת בת זוג. בית המשפט התחשב בשיתוף הפעולה עם שרות המבחן ובכך שהנאשם פנה מיוזמתו ליחידה לטיפול בהתמכרויות ומתמיד בטיפול. בית המשפט האריך התנאי וגזר על הנאשם שנת פיקוח של שרות המבחן ופיצוי מתון למתלוננת.

 

30.7.18- שחרור מוקדם לאסיר שמרצה 12 שנות מאסר בגין עבירות של סיוע להריגה וסיוע לחבלה בכוונה מחמירה

 

וועדת השחרורים שבכלא השרון קיבלה בקשתנו לשחרור מוקדם בתנאי תוכנית שיקום של הרשות לשיקום האסיר, וזאת חרף התנגדות המדינה והעובדה שלא נעשתה סולחה עם משפחת הקורבנות. הוועדה התייחסה להתקדמותו הטיפולית של האסיר ולעובדה שתוכנית השיקום שהוגשה בעניינו הנה טובה ומפחיתת סיכון. המדינה בקשה עיכוב ביצוע על מנת לשקול עתירה למחוזי כנגד ההחלטה, אך לבסוף הודיעה כי לא תערער.

 

 

 

12.6.18- שיקולי השיקום ניצחו!!! לאחר מאבק של שנים, וחרף התנגדות המדינה אשר עתרה למאסר ממושך, מעדיף בית המשפט שיקולי שיקום וגוזר על עוזרת בית שהורשעה בגניבות ממעבידיה במספר הזדמנויות ובסכומים של מאות אלפי שקלים מאסר בעבודות שירות ופיצוי סמלי

 

בית המשפט לא התעלם מחומרת המעשים, הרצידיביסטיות, העובדה כי הנאשמת לא החזירה את אשר גנבה והעובדה כי כבר בעבר הורשעה בעבירות זהות, אך מנגד ראה הרתמותה של הנאשמת, שסיפור חייה קשה ביותר, להליך טיפולי עקבי, אשר הוביל לתוצאות טובות ולשיקום בפועל. בית המשפט התייחס אף להיותה של הנאשמת אם יחידנית ולתוצאה הקשה של עונש מאסר על ילדיה.

 

 

 

10.6.18 - ביטול כתב אישום לנאשם שהואשם באיומים ותקיפה חבלנית בחבורה

 

לאחר מספר דיונים מקדמיים ופגישות עם התביעה, מקבלת התביעה טענתנו כי אין בתיק ראיות כנגד הנאשם וחוזרת בה מאישום חמור, שייחס לנאשם יחד עם אחרים איומים ותקיפה חבלנית בצוותא. הנאשם אכן נכח במקום, אך הצלחנו לשכנע שלא נטל חלק בעבירות שבוצעו.

 

 

 

8/4/18 - אי הרשעה למחזיק קאנביס לצריכה עצמית, למרות תסקיר שלילי וללא המלצת שרות מבחן, לאור החלטת ממשלה המאמצת מדיניות אי הפללה כלפי משתמשים בקנאביס​

 

הנאשם גידל שתילי קנאביס במשקל 45 גרם. במסגרת הסדר עם התביעה, תוקן כתב האישום לעבירה של החזקה לצריכה עצמית והוא נשלח לתסקיר שיבחן אפשרות של ענישה ללא הרשעה. הנאשם סרב לשתף פעולה עם שרות המבחן, לא נתן בדיקות שתן, לבסוף בדיקה שנתן נמצאה מלוכלכת והוא סרב להליך טיפולי. בנסיבות אלה המליץ שרות המבחן על הרשעה ומאסר על תנאי. הנאשם איש היי טק שבמסגרת עבודתו נזקק לויזה לצורך נסיעות לחו"ל ולכן ההרשעה היתה פוגעת בו קשות.

בית המשפט קיבל טענתנו כי כאשר המדינה מאמצת המלצות בדבר אי הכתמת משתמשים בקנאביס בהרשעה פלילית, לא יהא זה הוגן להתעלם ממדיניות זו ולעמוד על הרשעת הנאשם, הגם שמדיניות זו טרם יושמה הלכה למעשה. בסופו של יום נמנע בית המשפט מהרשעה והסתפק בחיוב בתשלום כסף שיועבר לעמותת אל- סם וחתימה על התחייבות להימנע מעבירה.

 

 

26.2.18 - זיכוי מעבירת התפרצות וגניבה והרשעה בעבירה הקלה של החזקת נכס חשוד כגנוב

 

מספר שעות לאחר גילוי פריצה לסניף קופ"ח, הגיעה המשטרה עם צו חיפוש לביתו של הנאשם ומצאה שם חיסונים, מיכשור רפואי ופריטים נוספים שנגנבו בפריצה. הנאשם הואשם בהתפרצות וגניבה על סמך "חזקה תכופה" - חזקה משפטית הקובעת כי מי שנתפס כשברשותו רכוש שנגנב בסמוך- חזקה כי בצע את העבירה  אלא אם כן הצליח לתת הסבר מניח הדעת המלמד כי הרכוש הגיע אליו באופן חוקי. במקרה זה, בית המשפט לא האמיטן להסבריו של הנאשם שקנה הרכשו בתם לב מאחר, יחד עם זאת, קיבל בית המשפט את טענת ההגנה וקבע שנותר ספק סביר בשאלה האם הנאשם היה זה שהתפרץ למרפאה בפועל וגנב הרכוש, או שמא קיבל אותו מאחר לאחר מעשה, גם אם באופן מעורר תהיות.

 

2/18 - בית המשפט גוזר עונש מקל של 3 חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס ופיקוח שרות המבחן על נאשם אשר הסיע בשכר לא פחות מ 19 שוהים בלתי חוקיים

 

בית המשפט קיבל את עמדת ההגנה והחליט לסטות ממתחם הענישה הנוהג לאור גילו הצעיר של הנאשם, נסיבותיו המיוחדות והעובדה כי נרתם לטיפול.

 

19.12.17 -עתירת אסיר עולם התקבלה והוא יוכל לצאת ממעצר הבית המלא בו הוא שוהה במהלך חופשותיו לחמש שעות ביום

 

בית המשפט המחוזי מרכז מקבל עתירת האסיר בנוגע להקלה בתנאי חופשתו, חרף התנגדות נמרצת של השב"ס והפרקליטות שבאה נוכח חומרת העבירה ויתרת המאסר הארוכה. בית המשפט שוכנע כי העותר עבר שינוי משמעותי ולאור התנהגותו החיובית קיבל העתירה.

 

 

5.9.17- עונש של 6 חודשי עבודות שירות לנאשם שגידל בשטח חקלאי 289 שתיליל קנביס במשקל של כ 8.5 ק"ג והחזיק בביתו סם נוסף לצריכתו העצמית

 

בית המשפט קבע כי יש מקום לסטות ממתחם העונש ההולם ולא לגזור מאסר של ממש בשל שיקולי שיקום והרתמותו של הנאשם להליך הטיפולי.

 

8/17 - זיכוי נאשם מעבירה של תקיפה חבלנית של רוכבת אופניים חשמליים:

 

לאחר הליך הוכחות ממושך, זיכה בית המשפט אדם שהואשם בתקיפה חבלנית של רוכבת אופניים חשמליים שחלפה על פניו בטיילת.

 

 

10.8.17- שחרור מוקדם לאסיר שהורשע בהריגה

 

ועדת השחרורים שבכלא השרון מקבלת בקשת האסיר לשחרור מוקדם חרף התנגדות המדינה, לאור הליך השיקום שעבר, התנהגותו הטובה ותוכנית רש"א שהוכנה עבורו.

 

 

7/17- אי הרשעה לנאשם צעיר אשר הודה בתקיפה בצוותא של חברו גם בהעדר פגיעה קונקרטית

 

בית המשפט מקבל עמדת ההגנה ונמנע מהרשעת הנאשם, אשר יחד עם שני חבריו, תקף את המתלונן על רקע חשד כי המתלונן גנב את ארנקו של חברו. בית המשפט קבע כי חרף העובדה שלא ניתן היה להצביע על פגיעה קונקרטית שתגרם לו מההרשעה, הרי שנוכח גילו הצעירברור שגם אם אין פגיעה מיידית, ההרשעה עלולה לפגוע בעתידו.

 

 

זיכוי מעבירת איומים ואי נקיטת צעדי זהירות בחיה- 

 

בית המשפט זיכה אישה שהואשמה כי אפשרה לכלבה לשוטט ברחוב ללא רצועה וזמם ולאחר שהכלב נשך המתלונן הוסיפה ואיימה עליו שאם יפנה למשטרה תרצח אותו. לאחר חקירה נגדית ממושכת של המתלונן, קבע בית המשפט כי בעדותו נתגלו פערי מהיימנות ועל כן לא ניתן להסתמך עליה ולבסוף זיכה הנאשמת.